תשעת שדות הפעולה של עיר חינוך

מהי עיר חינוך

במרכז המחקר לעיר חינוך  C2City, שנוסד ע"י המכון חינוך דמוקרטי, חקרו אנשי המכון את מגוון שדות הפעולה המאפיינים עיר חינוך. שדות אלה מאפשרים לכל עיר (או שכונה, או יישוב אנושי מסוג אחר) לבטא את העקרון המרכזי של עיר חינוך:

״עיר חינוך שמה לה למטרה לפתח חברה המכירה ותומכת באופן מעשי בזכות השווה של כל חבריה להגיע למימוש עצמי בקהילה שבה הם חיים״.

הסיפור של אדם ודניאלה

לפני שתקראו על שדות הפעולה של עיר חינוך, אתם מוזמנים לבקר בעיר החינוך של אדם ודניאלה. התסריט של הסרטון שהופק עבור מרכז הידע לעיר חינוך מספר בקיצור נמרץ את הסיפור כולו ומציע הצצה מהירה אל כמה משדות הפעולה.

מבט על על שדות פעולה עירוניים המשתלבים לעיר חינוך

כל שדות הפעולה העירוניים משתלבים ביחד ל"עיר חינוך". למען הבהירות, מאמר קצר זה זה כל שדה פעולה בנפרד, אף על פי שבעיר חינוך כל שדות הפעולה מתפתחים יחד ותומכים זה בזה. עיר שצועדת בנתיב עיר חינוך אינה חייבת לטפל בכולם בבת אחת, אך המבט ההוליסטי על כל השדות  הוא מאפיין מובהק שלה.

שדה החינוך הפורמלי

שדה החינוך הפורמלי יכול להיות המוקד לפעולה, ההשפעה והצמיחה החינוכית של האנשים הצעירים בעיר. על כן, עיר חינוך משקיעה משאבים רבים במימוש פוטנציאל זה והגברת הלמידה המשמעותית בגני ילדים, בתי ספר ואוניברסיטאות.   לעתים קרובות שדה החינוך הפורמלי הוא אחד ממרכזי העצבים של השינוי בעיר חינוך. בית הספר ממשיג את המפגשים הרבים בעיר לילדים ומשפחותיהם, ומאפשר לחלקן להתרחש באופן מובנה ואינטנסיבי. בית הספר נהפך למרכז שאליו מוזמנים גורמים שונים בעיר וממנו יוצאים לחלקים שונים של העיר. בעיר חינוך, נהפך בית הספר – המוסד הגדול בעיר שמטרתו המרכזית היא חינוך ולמידה – למרכז משמעותי לשיתוף פעולה חינוכי בין אנשים, ארגונים ועסקים בעיר.

שדה החינוך הבלתי פורמלי

שדה החינוך הבלתי פורמלי מאפשר לעיר לתמוך בהתפתחות של תושביה מסביב לשעון. שיתוף פעולה נבון עם החינוך הפורמלי יכול לסייע לאיגום משאבים פיזיים ואנושיים ולראייה הוליסטית של בני נוער ומבוגרים בעיר. תנועת הנוער היא דוגמה לערוץ חינוך, למידה וצמיחה אחרי שעות בית הספר ולפוטנציאל של שילוב וטשטוש הגבולות בין החינוך הפורמלי לחינוך הלא פורמלי.

השדה הפיזי

השדה הפיזי מעצב את התנועה והפעילות בעיר: מפגשים אקראיים בלב העיר, רחובות שוממים או שוקקי חיים, כיכרות נטושות או כאלה הפועלות ככר פעולה לאקטיביזם, הליכה ורכיבה על אופניים או נסיעה ברכב פרטי; גני משחקים או עזובה; גינות קהילתיות או שדות בור; הפרדה במקור או הטמנת אשפה, מוזיאונים ריקים או כאלה המשולבים בהוויית העיר והחינוך, עיצוב מנוכר או אנושי, התעלמות או התייחסות למורשת העבר, גיטאות והפרדה או חיים משותפים של הקבוצות השונות החיות בעיר, אלימות או ביטחון אישי. לגורמים אלה ורבים נוספים יש השפעה מכרעת על איכות החיים וטיב האינטראקציות האנושיות המתרחשות בעיר, וכן על הערכים שנספגים בתושבים מעצם החיים בעיר. כל מקום הוא הזדמנות לפעולה חינוכית וחברתית, ללמידה, להשפעה חינוכית.

שדה הכלכלה המקומית

שדה הכלכלה המקומית משפיע לא רק על רווחתם הכלכלית של התושבים אלא גם על איכות המפגש ביניהם ורמת הסולידריות בעיר. עיר שמטפחת עסקים מקומיים ויזמות של תושבים היא עיר שמעצימה את תושביה, יוצרת תשתית לצבירת הון חברתי משמעות ותורמת אורח חיים מקיים. עיר חינוך לוקחת אחריות על קידום כלכלה מקומית, וזו משמשת כמרחב חינוכי לילדים ומבוגרים כאחד.

השדה הההשתתפותי

השדה ההשתתפותי המרחב שבו משתתף הציבור בקבלת ההחלטות ומקדם יוזמות קהילתיות והשתתפות רחבה בעיצוב עתיד החיים בעיר. עיר חינוך מפתחת את השדה האזרחי כך שתהליכי קבלת ההחלטות יהיו שקופים ונתונים לשיח משמעותי בין התושבים לעירייה. תחושת השייכות והאכפתיות המתפתחת בעיר חינוך מעודדת את התושבים לעשייה חברתית חיובית.

השדה התרבותי

השדה התרבותי מעשיר את חוויית החיים בעיר ומעניק לה משמעות נוספת. מוסדות תרבות כגון מוזיאונים משמשים בעיר חינוך כמרחבי למידה. אמנות לסוגיה השונים משמשת להעמקת הלמידה והחוויה החינוכית בכל הגילים ולעתים אף משולבת בפעילות קהילתית ותומכת באקטיביזם של התושבים. ערוצים תרבותיים יכולים לקשר בין העבר העירוני להווה ולעתיד.

השדה הווירטואלי

השדה הוירטואלי מאפשר לעיר להנגיש לכל התושבים אפשרויות חינוכיות והזדמנויות לשיתופי פעולה קהילתיים ותורם להכלה ולהגברת השוויון. השדה הווירטואלי תומך בלמידה משמעותית של הפרט באמצעות טכנולוגיות למידה מתקדמות. הפלטפורמה הווירטואלית מסייעת לאקטיביזם של התושבים, לשקיפות ולנגישות למידע ובכך תומכת במהלך השינוי הדמוקרטי שעוברת עיר חינוך. המרחב האינטרנטי משלים את המרחב הפיזי ביצירת מרקם עירוני-חברתי עשיר באינטראקציות אנושיות.

השדה המכיל

השדה המכיל מחדד את מחויבותה של העיר לכל תושביה, כולל קבוצות הנדחקות לשוליים כגון אוכלוסיות מוחלשות ובעלי מוגבלויות. עיר חינוך מפתחת פתרונות לאוכלוסיות בסיכון ולאוכלוסיות מוחלשות כדי לאפשר לכל תושב להתפתח ולממש את ייחודיותו ולזכות ביחס מכבד.

שדה העתיד

שדה העתיד הוא המרחב שבו מתפתח החזון העירוני ובו נערכת הקהילה לקראת העתיד וליצירתו. עיר חינוך היא עיר המתמודדת עם אתגרי ההווה אך אינה שוכחת לחתור לעבר תמונת העתיד הרצויה. תמונה זו מבוססת על הסיפור העירוני כפי שרואים אותו גורמים שונים בעיר. בשדה זה מוזמנים התושבים להעלות שאלות ולהציע פתרונות, לחשוב בצורה יצירתית וליצור את המשאבים הדרושים למימוש הרעיונות. בעיר חינוך מתגלה החזון העתידי דרך שיח קהילה שבו יש משקל שווה לקולם של כל המשתתפים ומקום לפרספקטיבות שונות.

הזמנה לסיור מקיף בכל שדה פעולה

קבלו הזמנה לצלול אל כל אחד משדות הפעולה: באתר c2city.org  תמצאו מאמרים מקיפים על כל אחד מהם, כולל מודלים מפורטים, עקרונות פעולה ותיאורי מקרה. הקליקו על הקישור או על התמונה