עקרון פמע מוביל: תכלול

יוזמה | ריצטיול

שילוב של טיול וריצה קבוצתית במרחבי הטבע העירוני בסביבת בית הספר, תוך לימוד ערכי, רגשי וחברתי

קרא עוד »

יוזמה | Createam

הסמארטפון הופך אתגר לנכס. באמצעות עולמם של התלמידים, היצירתיות שבהם ויכולותיהם הטכנולוגיות אנו מובילים את הדרך ללמידה מסוג אחר – למידה שהיא במקביל שיתופית, פרסונלית ומותאמת למאה ה-21

קרא עוד »

יוזמה | כוחות הלמידה

גישה היוצרת שפה כיתתית ובית ספרית לשינוי פדגוגי, שייעודו קידום הכוחות האישיים של התלמידים על-ידי למידה פעילה והתנסותית משולבת בחירה, שיתופיות והכרות עצמית, במטרה להפוך את התלמידים ללומדים עצמאיים במלא המשמעות

קרא עוד »

בילמו"ד – בירור, למידה, משמעות ודיאלוג | בית ספר שקמה, יד מרדכי

למידה אותנטית המשלבת גירויים סביבתיים – בילמוג'יים. תהליך הלמידה מבוסס על כלי גנרי – מניפת חשיבה המובילה לגילוי וגיבוש הזהות העצמית של התלמיד מתוך מפגש עם עולם הידע, ויצירת תוכן אישי הקשור אליו.

קרא עוד »

מודל שיח הערכה עצמית ודיאלוגית | רמת חן למדעים ואמנויות ע"ש אילן רמון, רמת גן

מודל הערכה דיאלוגי ייעודי בית ספרי, הנבנה ומתבצע בשיתוף צוות הנהלה מורים ותלמידים, במטרה לפתח יכולות חשיבה רפלקטיבית, ולממש את הפוטנציאל של התלמיד מבחינה רגשית, חברתית ולימודית.

קרא עוד »

לנפץ את קירות הכיתה | יסודי בן צבי, נס ציונה

למידה במרחב שיתופי חוץ-כיתתי. במרחב מצויים מוקדי למידה מתחומי ידע מגוונים התומכים בתהליכי התפתחות הזהות באינטראקציות עם תלמיד-עמית. התלמיד מתנהל במרחב בעזרת "מפת למידה", יומן רפלקטיבי וכלי לניהוג עצמי.

קרא עוד »

יוזמה | אֶתְנַחְתָּא – תכנית פדגוגית לפיתוח אקולוגיה חינוכית

תכנית אתנחתא בוחנת את דפוסי הלמידה המתקיימים בכיתות, במטרה להציע אופני למידה המתחשבים ומשלבים בין עולמו הפנימי והחיצוני של התלמיד/ה והמורה. שילוב פרקטיקות הוליסטיות של גוף-נפש שונות בתוך תהליך הלמידה מביא להישגים אישיים, לימודיים וחברתיים ולרווחה אישית בחיים בכלל. (תכנית מספר : 8523 מאגר תכניות – משרד החינוך)

קרא עוד »