פדגוגיהמוטת עתיד

מצפן מערכתי להתאמת מערכת החינוך בהווה למציאות העתידית המשתנה

הקודם
הבא

מגמות עתיד STEEP

הקליקו על האיקונים

מגמות חברתיות

מגמות טכנולוגיות

מגמות כלכליות

מגמות סביבתיות

מגמות חינוכיות

מגמות פוליטיות

עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד

הקודם
הבא

ממגמה לפעולה

מהן סביבות והזדמנויות מאפשרות

סביבות ארגוניות, קהילתיות, אנושיות, פיזיות וטכנולוגיות