"הוגנות היא הוודאות שישנה גישה שווה לחינוך איכותי, הוגן עבור כולם. כזה שיקדם הזדמנויות ללמידה לכל אורך החיים, גם עבור אנשים עם מוגבלויות, אנשים מקבוצות תרבותיות שונות וילדים במצבי סיכון/פגיעים" (EDUCATION 2030, Incheon Declaration, UN)

16 בתי ספר מובילים מכל חלקי החברה התקבצו ביחד עם אגף חינוך יסודי, אגף מו"פ ניסויים ויוזמות, אגף השירות הפסיכולגי הייעוצי (שפ"י) וארגון ג'וינט אשלים כדי לגבש תפיסה וכלים להתמודד עם האתגר של בניית הוגנות בחינוך.

הוגנות היא מציאות המאפשרת מתן הזדמנויות למיצוי הפוטנציאל ברמה האישית, החברתית והמדינית והסרת החסמים העומדים בדרך למציאות זו. הזכות להוגנות היא ערך בסיסי קיומי בחברה מתוקנת.

לקריאה נוספת על המהלך לחץ כאן