אוטונומיה/עצמאות בשיפוט והבניה-עצמית

יכולת התלמיד לחשוב בעצמו, לבסס את האמונות, הגישות והערכים על ניתוח ביקורתי באמצעות מחשבה עצמאית; ולפעול בעצמו ללא תלות בדעות של אנשים אחרים, בסביבה או בנסיבות.