אומץ

יכולת התלמיד להשמיע דעות, צרכים ורגשות, להפעיל השפעה חברתית, יכולת לעמוד על דעתו ולהשיג מטרות למול התנגדות.