אופי

התהליכים הפסיכולוגיים אשר מטפחים את המוסריות והסגולות של אינדיבידואל. בין התכונות: פעלנות, גישות, התנהגויות, נטיות, הלכי רוח, אישיות, מזג, ערכים ומיומנויות חברתיות ורגשיות.