אוריינות אזרחית

ידע, גישות ומיומנויות פעולה שמאפשרים לפרט להשתתף בהצלחה ולהשפיע על תהליכים פוליטיים וחברתיים. לדוגמה, ידע על המוסדות הפוליטיים ותהליך הבחירות, גישות להערכת נושאים פוליטיים ומדיניות, ומיומנויות להשתתפות בארגונים אזרחיים, איגודי עובדים, הצבעות, מחאות, דיונים או מפלגות.