אוריינות מדעית

היכולת להבין כיצד ידע על מדע משפיע על האופן בו אנו מתנהלים בעולם ואת הדרכים בהן אנו יכולים להשתמש בו כדי לבצע משימות. אדם בעל אוריינות מדעית יכול לנהל שיח מנומק על מדע וטכנולוגיה הדורש יכולת להסביר תופעות באופן מדעי, להעריך ולעצב חקירה מדעית, לפרש נתונים וראיות באופן מדעי.