אוריינות מתמטית

היכולת לזהות ולהבין את התפקיד שממלאת המתמטיקה בעולם, להשתמש בה ולעסוק בה להשגת מענים לצרכי החיים. אוריינות זו עוסקת ביכולתם של התלמידים לנתח, לנמק ולהעביר רעיונות בצורה יעילה כאשר הם מציבים ומנסחים פתרונות לבעיות מתמטיות במגוון מצבים.