אוריינות סביבתית

היכולת לפעול בהצלחה בחיי היומיום מתוך הבנה של התיחסות האנשים זה לזה ולמערכות טבעיות, וכיצד ניתן לעשות זאת באופן בר קיימא. זה דורש מודעות, ידע, מיומנויות וגישות מספיקים על מנת לשלב שיקולים סביבתיים מתאימים בהחלטות יומיומיות בנושא צריכה, אורח חיים, קריירה ואזרחות, וכן לעסוק בפעולה אישית וקולקטיבית.