אוריינות קריאה

היכולת להבין, להשתמש, לצפות ולעסוק בטקסטים כתובים, כדי להשיג את יעדיו, לפתח את הידע והפוטנציאל שלו ולהשתתף בחברה.