אוריינות רב-תרבותית

היכולת לפתח מודעות, הבנה, ידע וכבוד חוצי תרבויות כקשרים ותהליכים. הדבר יעשה על ידי ידע המובא מאתרי למידה הטרוגניים (משפחה, קהילה, מדיה ובית ספר), בהערכה למורשת האינטלקטואלית העולמית.