אוריינות שפה

היכולת לקרוא, לכתוב, לדבר ולהקשיב בצורה שמאפשרת לאנשים לתקשר ביעילות ולהבין את העולם