אזרחות גלובלית

נטילת תפקיד פעיל במסגרת התמודדות עם אתגרים עולמיים, לתרום ולפעול למען עולם שליו יותר, סובלני, כוללני ובטוח יותר.