איסוף נתונים

תהליך איסוף מידע, דעות או עובדות ומדידת משתנים ממוקדים באופן שיטתי ומבוסס, תהליך המאפשר לענות על שאלות מחקריות, לבחון השערות ולהעריך תוצאות על בסיס מתודולוגיה מפורטת מדעית.