אמון

גישה, המייצגת מצב נפשי שבו אדם מרגיש שהוא יכול לסמוך על עצמו, על אחרים ועל מוסדות. שבע אבני בניין הוגדרו כחשובות לפיתוח אמון במערכת הבית ספרית: נדיבות, כשירות, כנות ויושר, פתיחות ושקיפות, אכפתיות לאחר, אמינות ועקביות וכבוד.