אמפתיה

גישה, המייצגת את היכולת להבין את מצבו הנפשי של האחר, מחשבותיו, אמונותיו ורגשותיו, ולהעביר אליו את התחושה ש״מרגישים יחד איתו״, לראות את העולם מנקודות מבטו. אנשים מגלים יותר אמפתיה לאנשים הדומים להם ולאנשים הנמצאים עימם באינטראקציה לעיתים קרובות. האמפתיה היא חיונית לצורך יצירת הבנה של שיוך תרבותי, השקפות עולם, אמונות, תחומי עניין, רגשות, רצונות וצרכים של אנשים אחרים.