בטחון עצמי

ציפיות חיוביות ואופטימיות לעצמי ולחיים; ציפייה להצלחה בפעולות שבוצעו; הלך רוח של מסוגלות (מרגיש בטוח, נוח עם עצמי).