גישה

תגובה מעריכה כלפי אובייקט (פוליטיקאי, סחורה, ספר, סרט וכד'). התגובות יכולות להיות התנהגותיות (תפילה, הצבעה), רגשיות (גועל, פחד, כעס) או קוגניטיביות (אמונה כלפי האובייקט). ניתן להחזיק במס' גישות שונות כלפי אותו אובייקט בהזדמנויות שונות.