גמיש/סתגלני

בהקשרים חינוכיים ופסיכולוגיים הגמישות מתייחסת לתפיסה כי האינטליגנציה או היכולת אינם קבועים אלא גמישים, דינאמיים ונתונים לשינויים, בתגובה להתערבויות חינוכיות וחוויות חיים.