דיאלוג בין תרבותי

חילופי דעות פתוחים, על בסיס הבנה וכבוד הדדיים, בין יחידים או קבוצות התופסים את עצמם כבעלי קשר תרבותי שונה זה מזה. נדרשים יכולת וחופש להתבטא, וגם נכונות ויכולת להקשיב לדעותיהם של אחרים. דיאלוג בין תרבותי מטפח מעורבות, מגשר על פערים תרבותיים, מפחית חוסר סובלנות, דעות קדומות וסטריאוטיפים, תורם להשתלבות פוליטית, חברתית, תרבותית וכלכלית, ותורם ללכידות של חברות מגוונות תרבותית. הדיאלוג גם מטפח שוויון, כבוד אנושי ותחושה של מטרה משותפת.