הטמעה

מונח מתיאורית ההתפתחות הקוגניטיבית של פיאז'ה. מתאר כיצד אנו מסתגלים למידע חדש וכיצד אנו משלבים אותו בידע הקיים. ההטמעה מתקיימת כאשר אנו משתמשים בידע הקודם כדי לפרש את המידע החדש.