הכרת תודה

הכרת תודה מייצגת את היכולת להכיר בתועלת שהתקבלה או תתקבל מאחרים ולהביע הכרה זו בפניהם, כולל תחושת פליאה או תודה עבור תועלות אלו. ניתן לראות בהכרת תודה מצב רגשי, תכונת אישיות, הרגל ו/או גישה. רגשות של שמחה ושל סיפוק מהחיים, ונטייה של רצון טוב כלפי אחרים. חווית הכרת התודה היא מניע להתנהגות פרו סוציאלית ומוסרית, מגנה מפני התנהגויות בין-אישיות הרסניות, ותומכת בהדדיות ובהתנהגות אזרחית חיובית בחברה.