הנחיות תכנית לימודים

מסמכים אשר מספקים הדרכה למורים ולמדריכים לגבי גישות ונהלים לתכנון והטמעה מוצלחים של תכנית הלימודים, ברמה המקומית או הארצית. הנחיות יכולות להתמקד בתחום לימודים או נושא ספציפי (למשל הנחיות לבריאות), בשלב חינוך מסוים (למשל הנחיות לחינוך לגיל הרך), קבוצה ספציפית של לומדים (למשל לומדים עם צרכים חינוכיים מיוחדים, מיעוטים, עולים) או באופן כללי על תכנית הלימודים (למשל הנחיות לתכנית לימודים, הדרכה והערכה). הנחיות תכנית הלימודים יכולות לספק רעיונות, הצעות והמלצות שנועדו לעזור למורים לקבל החלטות מושכלות, או להיות מנחות ומפורטות יותר תוך ציון התוכן, הפעילויות, המשימות והחומרים שישמשו את המורים.