הסמכה רשמית

התוצאה הרשמית (רישיון, תעודה או תואר) של תהליך הערכה ותיקוף המתקבל כאשר גוף מוסמך קובע כי אדם השיג תוצאות למידה בסטנדרטים מסוימים, או הינו בעל יכולת נחוצה לבצע עבודה בתחום ספציפי. הסמכה מעניקה הכרה רשמית בערך של תוצאות הלמידה בשוק העבודה, בחינוך והכשרה.