הסמכה של תוצאות למידה

תהליך הנפקת אישור, תעודה או תואר המאשרים פורמלית שתוצאות למידה שהושגו בידי פרט עברו הערכה ותיקוף בידי גוף מורשה, בהשוואה לסטנדרטים שנקבעו מראש. ההסמכה יכולה לתקף למידה שהתרחשה בצורה פורמלית, בלתי פורמלית ואי-פורמלית.