הערכה לאומית של הישגי תלמידים

תרגיל, משימה או פעילות שמבוצעים על ידי תלמידים באופן ארצי ונועדו לקבוע או למדוד את הישגיהם בתחום מסוים בתוכנית לימודים. לרוב באופן מצטבר בכדי לספק הערכה של רמת ההישגים במערכת החינוך בכללותה בגיל או בשכבת גיל מסוימת.