הערכה לצורך למידה

(גם הערכה מעצבת Formative assessment) תהליך שבו הערכה משמשת ככלי בתהליך הלמידה בידי מורים ותלמידים, כדי להתאים את שיטות ההוראה, במטרה לתמוך ולשפר את תוצאות הלמידה של התלמידים. מדובר בהערכות תכופות ואינטראקטיביות של התקדמות והבנת התלמידים, כדי לזהות את צרכי הלמידה ולהתאים להם את ההוראה. המטרה היא לענות על הצרכים המגוונים של התלמידים, באמצעות דיפרנציאציה ופרסונליזציה של ההוראה, כדי להעלות את רמת ההישגים. הערכה זו היא בניגוד לכלי הערכה אשר מנטרים תוצאות בלבד, בד"כ כדי להבטיח אחריותיות במובן הצר.