הרמוניה במערכת יחסים

לחיות בהרמוניה עם אחרים ולהעריך קשרי גומלין בין כל האנשים; להכיל אחרים שיש להם רקע, מנהגים ואמונות שונים.