התאמת תכנית לימודים

תהליך שמטרתו להבטיח קוהרנטיות ועקביות בין התוצאות המיועדות כמצוין בתכנית הלימודים הרשמית לבין שיטות ההוראה, משימות ההערכה ופעילויות הלמידה בכיתה.