התחלת מטלות

היכולת להתחיל במטלה או מטרה, על פני דחיינות מתמשכת. כלומר להשאיר מטלות קשות לשלב מאוחר יותר, לעומת להתמודד איתן מי).