התקדמות הלמידה

עלייה ברמות הקושי והמורכבות ברכישת ידע, מיומנויות, גישות וערכים. משתמע מכך שלמידה היא תהליך של קושי ומורכבות גוברים, ולא גוף תוכן שיש לכסות בכיתות מסוימות.