ויסות רגשי

להתנגד ללחץ ולווסת חרדה לפתרון בעיות בשלווה; לחשוב על החיים ועל העצמי בצורה אופטימית ובטוחה; לשלוט על רגשות ומצב רוח; לקבל ולהעריך את עצמך באופן חיובי; להיות בעל גישה אכפתית ורכה כלפי עצמך; להאמין שדברים ואנשים יכולים להשתפר ולהשתנות לטובה; להשתחרר מפחד מאושר.