זהות

ערך המגדיר את היחיד באמצעות אמונתו, ערכיו ודרך הקבוצות החברתיות שהוא חש שייכות אליהן. קבוצות חברתיות אלו יכולות לכלול קהילות דתיות או רוחניות, ארגונים חברתיים וכן ישויות פוליטיות )קהילות מקומיות, קהילות אזוריות, קהילות לאומיות וקהילה גלובלית( . זהויות של קבוצות חברתיות יכולות להיקרא גם זהויות אזרחיות.