זמישות ויכולת הסתגלות, גמישות

מיומנות המייצגת את הצורך של ארגונים לפעול במהירות ומתוך גמישות ולגלות סתגלנות לשינויים בשוק. יכולת הסתגלות היא היכולת והנכונות ללמוד מהניסיון, ולאחר מכן ליישם את הלמידה כדי לפעול בהצלחה במצבים חדשים. גמישות היא היכולת להסתכל על דבר מזוויות שונות וליצור זרם של רעיונות תוך שינוי כיוון או תיקון מידע. ההתאמה כוללת שינוי של תכנים, מוצרים ושירותים לפי הצורך.