זמן ההדרכה

משך הזמן בו התלמידים מקבלים הדרכה ממורה בכיתה בהקשר בית ספרי. זמן ההדרכה אינו כולל חגים או ימי פיתוח מקצועי של מורים, בהם לא צפויים התלמידים להיות בבית הספר; הפסקות במהלך יום הלימודים; או זמן שהושקע בלמידה מחוץ לבית הספר (למשל שיעורי בית, שיעורים פרטיים). זמן ההדרכה המיועד מוגדר בדרך כלל במדיניות או בתקנות של בתי הספר או החינוך. יש לשים לב שזמן ההדרכה המיועד עשוי להיות שונה מאוד מזמן ההדרכה אותו מקבלים התלמידים.