חדשנות

יצירת משהו חדש: ערך, דרישות, מקומות עבודה, מוצרים, שירותים, כלים, תהליכים, דרכי חשיבה, דרכי חיים וכו'.