חוסן

גישה, המייצגת יכולת להתמודד עם מצבי דחק ומשבר, ולהסתגל לנסיבות החיים המשתנות שנגרמו בעקבות מצבים אלו. היכולת להתמודד באופן הולם עם העמימות, השינויים והאתגרים שמביאות עימן נקודות מבט וחוויות שונות, ולהיות בעל יכולת לשמור על הזהות ו/או להתפתח באופן אישי למרות או כתוצאה ממפגש עם נקודות המבט והחוויות השונות.