חידוש נושא בתכנית לימודים

הכנסת נושאים חדשים, ארגון מחדש, שילוב או הסרת נושאים, איזון של ידע מיוחד מול ידע רחב/כללי. זה מתבצע למשל כדי לספק את צרכי הכשירות העתידיים של התלמידים בחיי העבודה והחברה.