חינוך לזכויות אדם

חינוך, הכשרה, העלאת מודעות, מידע, פרקטיקות ופעילויות, שמטרתם - על ידי מתן ידע ומיומנויות ללומדים ופיתוח עמדותיהם - להעצים אותם כדי לתרום לבניית תרבות אוניברסאלית של זכויות אדם בחברה והגנה עליה, מתוך ראייה שמטרתה קידום והגנה על זכויות אדם וחירויות יסוד. חינוך לזכויות אדם כולל שלושה ממדים: למידה על זכויות אדם, ידע על זכויות אדם, מה הן וכיצד הן חסינות או מוגנות; למידה באמצעות זכויות אדם, הכרה בכך שההקשר והדרך בה מתבצעת למידת הנושא צריכה להיות תואמת עם ערכי זכויות האדם (למשל השתתפות, חופש מחשבה וביטוי וכו') וכי בחינוך לזכויות אדם תהליך הלמידה חשוב לא פחות מתכני הלמידה; למידה למען זכויות אדם, על ידי פיתוח מיומנויות, עמדות וערכים כדי שהלומדים יישמו את הערכים בחייהם וינקטו בפעולה, לבדם או עם אחרים, לקידום והגנה על זכויות אלה.