חינוך למוסר

כולל פיתוח של כבוד לאחרים והבנה של אמונות ומנהגים השונים משל התלמיד; בוחן ומבסס ערכים כמו חוכמה, צדק, חמלה ויושרה ועוסק בפיתוח והשתקפות בערכים המוסריים של התלמיד; מפתח אמונות, גישות, ערכים ומנהגים באמצעות רפלקציה, גילוי והערכה ביקורתית; מפתח כישורי רפלקציה, הבחנה, חשיבה ביקורתית והחלטה כיצד לנהוג בעת קבלת החלטות מוסריות; יוצר שינוי חיובי בעולם על ידי הפעלת אמונות וערכי התלמידים.