חינוך מיוחד

פעילות ותמיכה חינוכית שנועדה לתת מענה לצרכים ספציפיים של ילדים מגוונים או של ילדים שלא מצליחים בבית הספר מסיבות רבות אחרות, שידועות כמכשילות התקדמות מיטבית.