חמלה עצמית

נקיטת גישה מודעת, אדיבה ומקבלת כלפי עצמך, במקום להיות ביקורתי מדי או עם האשמה עצמית.