חשיבה אנליטית

התהליך המנטלי של פירוק בעיות מורכבות לרכיבים בודדים שניתן להתמודד איתם, זיהוי דפוסים בין מצבים שאינם קשורים לזה לזה בבירור, ומציאת הנושאים החשובים או הבסיסיים במטרה לפתור בעיות.