חשיבת מערכות

היכולת לחשוב על מערכת כולה, ולא להתייחס רק לחלקים באופן פרטני. חשיבה זו תופסת את העולם כמערכת מורכבת ותומכת בהבנה של קשרי הגומלין והיחסים ביניהם.