טכנולוגיות מידע ותקשורת

טכנולוגיה המספקת קלט אלקטרוני, אחסון, אחזור, עיבוד, שידור והפצת מידע.