ידע בין תחומי (אינטר-דיסציפלינארי)

בעיות ההופכות מורכבות יותר ויותר מחייבות יישום של ידע משניים או יותר מתחומי הבסיס, ומחייבות את הכשירות להעביר ידע על פני תחומים. ידע מסוג זה מוטמע בדרך כלל ביותר ממקצוע אחד ומשמעותו שילוב של הבנה קונספטואלית וידע פרוצדוראלי על פני תחומים.