ידע בנושא ספציפי

באופן מסורתי התלמידים צברו ידע בעיקר באמצעות נושאים מבוססי דיסציפלינה, כמו מתמטיקה ושפה או נושאים חדשים יותר כמו הנדסה ותכנות. ידע מבוסס-דיסציפלינה כזה משלב הבנה מושגית וידע פרוצדוראלי בתוך דיסציפלינות והוא מסווג כ"ידע מומחים" או "ידע דיסציפלינרי".