ידע הצהרתי

הכרת עובדות שניתן לציין וניתן לבטא במילים ובסמלים אחרים. בתוך רשתות סמנטיות ניתן ללמוד ולשמר ידע הצהרתי באמצעות חיזוק הקשרים כתוצאה משימוש תכוף.